باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی

...

مدیرعامل: دکتر میرمعصوم سهرابی
برای مکاتبه و تبادل پیشنهاد، انتقاد و سئوال های خود با مدیرعامل باشگاه فرم مربوطه را تکمیل و ارسال کنید. به خاطر داشته باشید سیستم بعد از دریافت مشخصات شما کد پیگیری صادر خواهد نمود و چنانچه پیام شما از سوی مدیرعامل دارای پاسخی باشد از طریق همان کد پیگیری قادر به مشاهده پاسخ خود خواهید بود. این سیستم تنها به منظور تحویل آنی و مستقیم پیغام شما به شخص مدیرعامل باشگاه طراحی شده است و چارچوب آن بر مبنای پرسش و پاسخ نیست.