تمرینات نوبت عصر امروز بسکتبالیست های شهرداری با حضور یک بازیکن جدید

تمرینات نوبت عصر امروز بسکتبالیست های شهرداری با حضور یک بازیکن جدید

تمرینات نوبت عصر امروز بسکتبالیست های شهرداری با حضور یک بازیکن جدید

تمرینات نوبت عصر تیم شهرداری تبریز پیش از مصاف با پتروشیمی بندر امام امروز با حضور یک بازیکن جدید پیگیری شد.


...