برد شیرین جوانان شهرداری در فصل خزان و آسمان برفی

برد شیرین جوانان شهرداری در فصل خزان و آسمان برفی

برد شیرین جوانان شهرداری در فصل خزان و آسمان برفی

تیم فوتبال جوانان شهرداری تبریز در زیر بارش برف، برد دلچسبی مقابل حریف خود کسب کرد.


...