گزارش تصویری / تمرین تیم بسکتبال نوین شهرداری تبریز

گزارش تصویری / تمرین تیم بسکتبال نوین شهرداری تبریز

گزارش تصویری / تمرین تیم بسکتبال نوین شهرداری تبریز

گزارشی از تمرینات تیم بسکتبال نوین شهرداری تبریز که در سالن شهید توانای سازمان ورزش شهرداری تبریز برگزار شد.


...