برگزاری تمرین تیم شهرداری تبریز در ورزشگاه تختی

برگزاری تمرین تیم شهرداری تبریز در ورزشگاه تختی

برگزاری تمرین تیم شهرداری تبریز در ورزشگاه تختی

تمرین تیم فوتبال شهرداری تبریز امروز در زمین وزرشگاه تختی (باغشمال) برگزار شد.


...