گزارش تصویری از تمرین نوبت عصر امروز تیم والیبال شهرداری تبریز

گزارش تصویری از تمرین نوبت عصر امروز تیم والیبال شهرداری تبریز

گزارش تصویری از تمرین نوبت عصر امروز تیم والیبال شهرداری تبریز

تیم والیبال شهرداری تبریز دومین جلسه تمرینی خود را در سالن شهید توانا برگزار کرد.


...