والیبالیست های شهرداری تبریز، الگوی فرهنگ جوانمردی در ورزش

والیبالیست های شهرداری تبریز، الگوی فرهنگ جوانمردی در ورزش

والیبالیست های شهرداری تبریز، الگوی فرهنگ جوانمردی در ورزش

دقایقی رمانتیک و احساسی والیبالیست‌های جوان به استاد و استاد به ریش‌سفید با ادای احترام و پاس داشت روز مربی در تمرین امروز شهرداری تبریز خلق شد.


...