باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • اولین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره باوان قهرمانی کارگران کشور
  • فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
  • تبریز ۱۳۹۵ - مرداد
اولین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره باوان قهرمانی کارگران کشور