باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • تقدیرنامه

  • هیئت گلف استان آذربایجان شرقی
  • تبریز ۱۳۷۹ -
هیئت گلف استان آذربایجان شرقی