باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات مینی فوتبال بزرگداشت هفته بسیج
  • تبریز ۱۳۷۶ - آذر
مسابقات مینی فوتبال بزرگداشت هفته بسیج