باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات والیبال داخلی شهرداری بزرگداشت دهه فجر
  • تبریز ۱۳۷۳ -
مسابقات والیبال داخلی شهرداری بزرگداشت دهه فجر