باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • مسابقات فوتبال امید باشگاه های تبریز
  • تبریز ۱۳۷۸ -
مسابقات فوتبال امید باشگاه های تبریز