باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات فوتسال
  • مسابقات ورزشی انتخابی کارمندان دولت استان آذربایجان شرقی
  • تبریز ۱۳۷۹ - دی
مسابقات فوتسال