باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • تقدیرنامه

  • هیئت کاراته استان آذربایجان شرقی اکیناوا ایشین ریو کاراته کوبودو ایران _ تبریز
  • گرامیداشت روز بسیج دانش آموزی / آقای دکتر میرمعصوم سهرابی
  • تبریز ۱۳۹۳ - آبان
هیئت کاراته استان آذربایجان شرقی اکیناوا ایشین ریو کاراته کوبودو ایران _ تبریز