باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام سوم

  • مسابقات داخلی گل کوچک شهرداری / یادواره شهداء هفت تیر
  • تبریز ۱۳۶۶ - تیر
مسابقات داخلی گل کوچک شهرداری / یادواره شهداء هفت تیر