باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام سوم

  • اولین دوره مسابقات فوتبال جوانان / بزرگداشت شهداء 15 خرداد ( میثاق با امام )
  • -
اولین دوره مسابقات فوتبال جوانان / بزرگداشت شهداء 15 خرداد ( میثاق با امام )