باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات والیبال داخلی شهرداری تبریز
  • یادبود شهداء 17 شهریور
  • تبریز ۱۳۶۴ -
مسابقات والیبال داخلی شهرداری تبریز