باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام سوم

  • فوتبال جوانان باشگاه های دسته یک کشور
  • تبریز ۱۳۶۶ -
فوتبال جوانان باشگاه های دسته یک کشور