باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • مسابقات فوتبال پرده توری اترک / یکصدمین سالگرد تولد حضرت امام خمینی ( ره )
  • تبریز ۱۳۷۸ - مهر
مسابقات فوتبال پرده توری اترک / یکصدمین سالگرد تولد حضرت امام خمینی ( ره )