باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات فوتسال پیشکسوتان کارکنان شهرداری های کلانشهر کشور
  • ارومیه ۱۳۹۵ - دی
مسابقات فوتسال پیشکسوتان کارکنان شهرداری های کلانشهر کشور