باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • چهارمین دوره مسابقات دارت بانوان شهرداری های کلانشهر های کشور
  • مشهد ۱۳۹۵ - آبان
چهارمین دوره مسابقات دارت بانوان شهرداری های کلانشهر های کشور