باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • حکم قهرمانی

  • مقام اول

  • مسابقات کاراته قهرمانی کشور
  • - بهمن
مسابقات کاراته قهرمانی کشور