باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • یازدهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک والیبال نشسته بانوان
  • فدراسیون جانبازان و معلولین
  • مازندران ۱۳۹۲ - دی
یازدهمین دوره مسابقات لیگ دسته یک والیبال نشسته بانوان