باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام سوم

  • دومین دوره مسابقات شطرنج بانوان شاغل در شهرداری های کلانشهرهای کشور
  • رشت ۱۳۸۹ - آبان
دومین دوره مسابقات شطرنج بانوان شاغل در شهرداری های کلانشهرهای کشور