باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • کاپ اخلاق

  • مسابقات تنیس روی میز بانوان کارمند شهرداری کلانشهرهای کشور
  • تبریز ۱۳۹۴ - بهمن
مسابقات تنیس روی میز بانوان کارمند شهرداری کلانشهرهای کشور