باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات قهرمانی هندبال بانوان باشگاه های تبریز
  • گرامی داشت هفته وحدت
  • تبریز ۱۳۸۲ - خرداد
مسابقات قهرمانی هندبال بانوان باشگاه های تبریز