باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • شهرداری تبریز الف مسابقات هندبال بانوان جام رمضان
  • تبریز ۱۳۸۶ - مهر
شهرداری تبریز الف مسابقات هندبال بانوان جام رمضان