باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات هندبال آزاد / جام رمضان
  • تبریز ۱۳۷۴ -
مسابقات هندبال آزاد / جام رمضان