باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • مسابقات شنا بانوان کارمند شهرداری کلانشهرهای کشور
  • تبریز ۱۳۹۴ - بهمن
مسابقات شنا بانوان کارمند شهرداری کلانشهرهای کشور