باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات فوتبال داخل سالن حوزه 1 بسیج ادارات به مناسبت یادواره شهداری کارمند
  • تبریز ۱۳۷۶ - بهمن
مسابقات فوتبال داخل سالن حوزه 1 بسیج ادارات به مناسبت یادواره شهداری کارمند