باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات فوتبال جوانان کشور
  • تبریز ۱۳۷۸ -
مسابقات فوتبال جوانان کشور