باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات طناب کشی تیمی اولین دوره مسابقات عملیاتی ورزش آتش نشانان و امدادگران کشور
  • قزوین ۱۳۸۶ -
مسابقات طناب کشی تیمی اولین دوره مسابقات عملیاتی ورزش آتش نشانان و امدادگران کشور