باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات فوتسال زیر 15 سال
  • تبریز ۱۳۸۵ - تیر
مسابقات فوتسال زیر 15 سال