باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات فوتبال چهارجانیه یادبود جام آزادی خرمشهر
  • سردرود ۱۳۸۲ - فروردین
مسابقات فوتبال چهارجانیه یادبود جام آزادی خرمشهر