باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • مسابقات ورزشی انتخابی کارمندان دولت استان در رشته والیبال بانوان
  • تبریز ۱۳۷۹ - دی
مسابقات ورزشی انتخابی کارمندان دولت استان در رشته والیبال بانوان