باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • تندیس

  • مقام اول

  • یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور تنیس روی میز جانبازان و معلولین
  • تبریز ۱۳۹۲ - آذر
یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور تنیس روی میز جانبازان و معلولین