باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • تندیس

  • لوح یادبود مسابقات فوتسال جام رمضان شهدار هشت سال دفاع
  • تبریز ۱۳۸۲ - اسفند
لوح یادبود مسابقات فوتسال جام رمضان شهدار هشت سال دفاع