باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • تندیس

  • چهارمین المپیاد عملیاتی _ ورزشی آتش نشانان کشور
  • کرج ۱۳۸۳ - تیر
چهارمین المپیاد عملیاتی _ ورزشی آتش نشانان کشور