باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • تندیس

  • مسابقات فوتسال چهار جانبه شهر و رسانه
  • تبریز ۱۳۸۹ - خرداد
مسابقات فوتسال چهار جانبه شهر و رسانه