باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • مسابقات امیدهای استان / فوتبال
  • تبریز ۱۳۷۹ -
مسابقات امیدهای استان / فوتبال