باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • دومین مسابقات هندبال چهار جانبه جام سرداران شهید آذربایحان
  • ارومیه ۱۳۷۹ -
دومین مسابقات هندبال چهار جانبه جام سرداران شهید آذربایحان