باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • تندیس

  • دومین دوره مسابقات کشتی کلانشهرهای کشور
  • کرج ۱۳۸۸ - آبان
دومین دوره مسابقات کشتی کلانشهرهای کشور