باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • تقدیرنامه

  • مسابقات کاراته قهرمانی کشور
  • تبریز ۱۳۹۴ - بهمن
مسابقات کاراته قهرمانی کشور