باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام اول

  • مسابقات فوتسال بسیج ناحیه یک
  • تبریز ۱۳۷۹ - مهر
مسابقات فوتسال بسیج ناحیه یک