باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • مسابقات فوتبال امیدهای تبریز
  • تبریز ۱۳۸۰ -
مسابقات فوتبال امیدهای تبریز