باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  • کاپ

  • مقام دوم

  • اولین دوره مسابقات فوتسال داخل سالن استان
  • تبریز ۱۳۷۹ -
اولین دوره مسابقات فوتسال داخل سالن استان