باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  جلسه آنالیز فنی تیم والیبال شهرداری پیش از رویارویی با خاتم اردکان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  جلسه آنالیز فنی تیم والیبال شهرداری پیش از رویارویی با خاتم اردکان

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  جلسه آنالیز فنی تیم والیبال شهرداری پیش از رویارویی با خاتم اردکان