باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  پیگیری تمرینات تیم فوتبال امید

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  پیگیری تمرینات تیم فوتبال امید

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  پیگیری تمرینات تیم فوتبال امید

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  پیگیری تمرینات تیم فوتبال امید

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  پیگیری تمرینات تیم فوتبال امید

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  پیگیری تمرینات تیم فوتبال امید

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  پیگیری تمرینات تیم فوتبال امید

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  پیگیری تمرینات تیم فوتبال امید

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  پیگیری تمرینات تیم فوتبال امید

  پیوند خبر | Download

  تصاویری از لحطات قبل از بازی شهرداری تبریز و سایپا

  پیوند خبر | Download

  تصاویری از لحطات قبل از بازی شهرداری تبریز و سایپا

  پیوند خبر | Download

  تصاویری از لحطات قبل از بازی شهرداری تبریز و سایپا

  پیوند خبر | Download

  تصاویری از لحطات قبل از بازی شهرداری تبریز و سایپا

  پیوند خبر | Download

  تصاویری از لحطات قبل از بازی شهرداری تبریز و سایپا

  پیوند خبر | Download

  تصاویری از لحطات قبل از بازی شهرداری تبریز و سایپا

  پیوند خبر | Download

  تصاویری از لحطات قبل از بازی شهرداری تبریز و سایپا

  پیوند خبر | Download

  صفرزاده قهرمان شد / درخشش تیم شهرداری تبریز در مرحله سوم تور دوچرخه‌سواری آذربایجان

  Download

  ✳ جلسه هماهنگی سرپرستان تیم‌های والیبال شهرداری تبریز و سایپا

  پیوند خبر | Download

  پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در تهران

  پیوند خبر | Download

  پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در تهران

  پیوند خبر | Download

  پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در تهران

  پیوند خبر | Download

  پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در تهران

  پیوند خبر | Download

  پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در تهران

  پیوند خبر | Download

  پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در تهران

  پیوند خبر | Download

  پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در تهران

  پیوند خبر | Download

  پیگیری تمرینات بلندقامتان شهرداری تبریز در تهران

  پیوند خبر | Download

  صفرزاده قهرمان شد / درخشش تیم شهرداری تبریز در مرحله سوم تور دوچرخه‌سواری آذربایجان

  پیوند خبر | Download

  صفرزاده قهرمان شد / درخشش تیم شهرداری تبریز در مرحله سوم تور دوچرخه‌سواری آذربایجان

  پیوند خبر | Download

  صفرزاده قهرمان شد / درخشش تیم شهرداری تبریز در مرحله سوم تور دوچرخه‌سواری آذربایجان

  پیوند خبر | Download

  صفرزاده قهرمان شد / درخشش تیم شهرداری تبریز در مرحله سوم تور دوچرخه‌سواری آذربایجان

  پیوند خبر | Download

  صفرزاده قهرمان شد / درخشش تیم شهرداری تبریز در مرحله سوم تور دوچرخه‌سواری آذربایجان

  پیوند خبر | Download

  صفرزاده قهرمان شد / درخشش تیم شهرداری تبریز در مرحله سوم تور دوچرخه‌سواری آذربایجان

  پیوند خبر | Download

  ویدئو: روزبه بهروزی

  بناکار: مقابل یک تیم ریشه دار و قدرتمند به پیروزی دست یافتیم / بودجه تیم در سقف متوسطی قرار دارد

  پیوند خبر | Download

  عکس: امیر قادری

  جلسه آنالیز شاگردان صالحی پناهی برگزار شد / سه امتیاز بازی با نساجی را می خواهیم

  پیوند خبر | Download

  عکس: امیر قادری

  جلسه آنالیز شاگردان صالحی پناهی برگزار شد / سه امتیاز بازی با نساجی را می خواهیم

  پیوند خبر | Download

  عکس: امیر قادری

  جلسه آنالیز شاگردان صالحی پناهی برگزار شد / سه امتیاز بازی با نساجی را می خواهیم

  پیوند خبر | Download

  خبر: امیر قادری

  حضور کانون هواداران نساجی در هتل محل اقامت شهرداری تبریز

  پیوند خبر | Download

  خبر: امیر قادری

  حضور کانون هواداران نساجی در هتل محل اقامت شهرداری تبریز

  پیوند خبر | Download

  خبر: امیر قادری

  حضور کانون هواداران نساجی در هتل محل اقامت شهرداری تبریز

  پیوند خبر | Download

  ویدئو: روزبه بهروزی

  آغاز بهره مندی باشگاه شهرداری تبریز از سیستم چندرسانه ای / پخش زنده مسابقات امکان پذیر می شود

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز سوم شد / پیراهن کوهستان بر تن ایلیا دیویدنوک

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز سوم شد / پیراهن کوهستان بر تن ایلیا دیویدنوک

  پیوند خبر | Download

  شهرداری تبریز سوم شد / پیراهن کوهستان بر تن ایلیا دیویدنوک

  پیوند خبر | Download

  برنامه کامل مسابقات لیگ برتر والیبال مردان کشور، یادواره شهید حججی

  پیوند خبر | Download

  برنامه کامل مسابقات لیگ برتر والیبال مردان کشور، یادواره شهید حججی

  پیوند خبر | Download

  برنامه کامل مسابقات لیگ برتر والیبال مردان کشور، یادواره شهید حججی

  پیوند خبر | Download

  برنامه کامل مسابقات لیگ برتر والیبال مردان کشور، یادواره شهید حججی

  پیوند خبر | Download

  پوستر: روزبه بهروزی

  تبریز میزبان هفته دوم لیگ برتر شطرنج قهرمانی کشور

  پیوند خبر | Download

  خبر: روزبه بهروزی

  تبریز میزبان هفته دوم لیگ برتر شطرنج قهرمانی کشور

  پیوند خبر | Download

  عکس: روزبه بهروزی

  استارت سی و دومین دوره تور دوچرخه‌سواری نیمه حرفه‌ای ایران