باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی
Responsive image
/upload/images/news/2017/12/10/news__bba00d8c675219b29b968d0b0e363b9e___big.jpg
خبر | فوتبال | ۱۳۹۶/۹/۱۹ ۱۳:۳۸

برنامه کامل دوربرگشت رقابت‌های لیگ یک باشگاه های کشور

روزبه بهروزی - رسانه ارشد/برنامه نویس

برنامه کامل نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور اعلام شد و شهرداری تبریز در زمین اختصاصی میزبان حریفان خود خواهد بود.

برنامه کامل بازی‌های دوربرگشت رقابت‌های لیگ دسته اول کشور طی نمابری از سوی سازمان لیگ به باشگاه شهرداری تبریز ابلاغ گردید:

هفته هجدهم ‏
یکشنبه17 دی 96‏
ماشین سازی تبریز- نفت مسجد سلیمان- ساعت ‏ ‏14 ‏-- ورزشگاه بنیان دیزل ‏تبریز ‏
شهرداری ماهشهر -راه آهن تهران ‏ ‏14‏- ورزشگاه شهدا ‏ ماهشهر ‏ خوزستان ‏
آینده سازان برق جدید شیراز -ملوان ‏بندرانزلی ‏14‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏ ‏
اکسین البرز- گل گهر سیرجان ‏ ‏14‏- ورزشگاه انقلاب کرج البرز
* مس کرمان -شهرداری تبریز ‏14‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان کرمان
نساجی مازندران- ایرانجوان بوشهر ‏ ‏14‏- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
مس رفسنجان -خونه به خونه مازندران ‏ ‏14‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
صبای قم- آلومینیوم اراک ‏ ‏14‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
بادران تهران- فجر سپاسی شیراز ‏14‏- ورزشگاه کارگران تهران

هفته نوزدهم
یکشنبه24 دی 96‏
نفت مسجد سلیمان -صبای قم - ساعت ‏14‏- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
فجر سپاسی شیراز- ماشین سازی تبریز- ساعت ‏- ورزشگاه نوزدهم شهید دستغیب ‏شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر -بادران تهران ‏- ساعت- ورزشگاه نوزدهم شهید بهشتی ‏بوشهر ‏
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان ‏- ساعت ‏14‏- ورزشگاه امام خمینی اراک ‏
خونه به خونه مازندران- مس کرمان ‏- ساعت ‏14‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏بابل ‏
گل گهر سیرجان- نساجی مازندران - ساعت ‏ ‏14‏- ورزشگاهاختصاصی گل ‏گهر سیرجان
راه آهن تهران- آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏ ‏14‏ نوزدهم راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
* شهرداری تبریز -شهرداری ماهشهر ‏- ساعت ‏14‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
ملوان بندرانزلی- اکسین البرز ‏ ‏14‏- ساعت- ورزشگاه تختی انزلی ‏

هفته بیستم ‏
یکشنبه اول بهمن 96‏
ماشین سازی تبریز -گل گهر سیرجان – ساعت ‏14‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
نفت مسجد سلیمان -ایرانجوان بوشهر ‏– ساعت‏14‏ ‏- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
آینده سازان برق جدید شیراز - – ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
* اکسین البرز - شهرداری تبریز ‏ ساعت ‏14 ‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان - راه آهن تهران– ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان ‏
نساجی مازندران - آلومینیوم اراک– ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهید وطنی ‏ قائم شهر ‏
مس رفسنجان - فجر سپاسی شیراز– ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
صبای قم - خونه به خونه مازندران– ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
بادران تهران- ملوان بندرانزلی– ساعت ‏14‏- ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏

هفته بیست و یکم ‏

یکشنبه 8 بهمن 96‏
شهرداری ماهشهر - مس رفسنجان – ساعت14‏– ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏
فجر سپاسی شیراز - نفت مسجد سلیمان– ساعت14– ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر - ماشین سازی تبریز ‏– ساعت14– ورزشگاه شهید بهشتی ‏ بوشهر ‏
آلومینیوم اراک - بادران تهران– ساعت14– ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
خونه به خونه مازندران - نساجی ‏مازندران– ساعت14– ورزشگاه هفتم تیر بابل
گل گهر سیرجان - مس کرمان– ساعت14– ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان
راه آهن تهران - اکسین البرز– ساعت14– ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
* شهرداری تبریز - آینده سازان برق جدید شیراز– ساعت14– ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
ملوان بندرانزلی- صبای قم– ساعت14 – ورزشگاه تختی ‏ انزلی

هفته بیست و دوم
شنبه14 بهمن 96‏
ماشین سازی تبریز - راه آهن تهران- ساعت14‏ ‏– ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
فجر سپاسی شیراز - خونه به خونه ‏مازندران- ساعت14– ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز - آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت14– ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان - ملوان بندرانزلی ‏- ساعت14– ورزشگاه امام علی ‏ کرمان ‏
نساجی مازندران - شهرداری ماهشهر- ساعت14– ورزشگاه شهید وطنی ‏ قائم شهر ‏
مس رفسنجان - گل گهر سیرجان- ساعت14 – ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
صبای قم- ایرانجوان بوشهر- ساعت14– ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
* بادران تهران- شهرداری تبریز- ساعت14– ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
نفت مسجد سلیمان - آلومینیوم اراک- ساعت14:15 – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته بیست و سوم
دوشنبه23 بهمن 96‏
راه آهن تهران - بادران تهران – ساعت ‏14‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
خونه به خونه مازندران - نفت مسجد ‏سلیمان– ساعت ‏14 - ورزشگاه هفتم تیر بابل
آینده سازان برق جدید شیراز – مس ‏کرمان– ساعت ‏14‏- ورزشگاه دستغیب ‏ شیراز ‏
گل گهر سیرجان - صبای قم ‏– ساعت ‏‏14‏- ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان
* شهرداری تبریز - مس رفسنجان– ساعت ‏ ‏14‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
ملوان بندرانزلی - نساجی مازندران– ساعت ‏ ‏14‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
آلومینیوم اراک - ماشین سازی تبریز– ساعت ‏ ‏14‏- ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
ایرانجوان بوشهر - فجر سپاسی شیراز ‏– ساعت ‏‏14:15‏- ورزشگاه بهشتی ‏ بوشهر ‏
شهرداری ماهشهر- اکسین البرز– ساعت ‏ ‏14:15‏ ‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته بیست و چهارم
یکشنبه29 بهمن 96‏
بادران تهران - گل گهر سیرجان - ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
* ماشین سازی تبریز - شهرداری تبریز- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
فجر سپاسی شیراز - آلومینیوم اراک- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
مس کرمان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان ‏
نساجی مازندران - اکسین البرز- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهید وطنی ‏ قائمشهر ‏
مس رفسنجان - ملوان بندرانزلی- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
صبای قم - آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
نفت مسجد سلیمان – راه آهن تهران- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان
ایرانجوان بوشهر - خونه به خونه ‏مازندران- ساعت ‏14:30‏- ورزشگاه ‏ شهید بهشتی بوشهر ‏

هفته بیست و پنجم
یکشنبه6 اسفند 96‏
راه آهن تهران - مس رفسنجان – ساعت ‏14:15‏ ‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
* شهرداری تبریز – نساجی مازندران– ساعت ‏ ‏14:15‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
ملوان بندرانزلی- نفت مسجد سلیمان– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
خونه به خونه مازندران - بادران تهران– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه هفتم تیر بابل
گل گهر سیرجان - فجر سپاسی شیراز– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان
آینده سازان برق جدید شیراز - ماشین سازی ‏تبریز– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز - مس کرمان– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
آلومینیوم اراک - ایرانجوان بوشهر– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
شهرداری ماهشهر - صبای قم– ساعت ‏14:45‏ - ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته بیست و ششم

یکشنبه13 اسفند 96‏
ماشین سازی تبریز - خونه به خونه ‏مازندران - ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
بادران تهران - آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
صبای قم - راه آهن تهران- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
آلومینیوم اراک - ملوان بندرانزلی- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
فجر سپاسی شیراز - شهرداری ماهشهر- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه دستغیب ‏ شیراز ‏
مس رفسنجان - اکسین البرز- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
نساجی مازندران - مس کرمان- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* نفت مسجد سلیمان - شهرداری تبریز- ساعت ‏15‏‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان
ایرانجوان بوشهر - گل گهر سیرجان- ساعت ‏15‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

هفته بیست و هفتم
یکشنبه20 اسفند 96‏
آینده سازان برق جدید شیراز – نساجی ‏مازندران - ساعت ‏14:45‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
* شهرداری تبریز- صبای قم- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
خونه به خونه مازندران - آلومینیوم ‏اراک- ساعت ‏14:45‏ ‏- ورزشگاه هفتم تیر بابل
راه آهن تهران - فجر سپاسی شیراز- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
اکسین البرز - ماشین سازی تبریز- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
ملوان بندرانزلی - ایرانجوان بوشهر- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه بیست و هفتم تختی ‏ انزلی
گل گهر سیرجان - نفت مسجد سلیمان- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان
مس کرمان - مس رفسنجان- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان ‏
شهرداری ماهشهر - بادران تهران- ساعت ‏15:15‏‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته بیست و هشتم
شنبه26 اسفند 96‏
مس رفسنجان – نساجی مازندران – ساعت ‏15‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
ماشین سازی تبریز - ملوان بندرانزلی- ساعت ‏15‏ ‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
فجر سپاسی شیراز - آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏15‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
صبای قم - مس کرمان- ساعت ‏15‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
بادران تهران - اکسین البرز- ساعت ‏15‏- ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
خونه به خونه مازندران - گل گهر ‏سیرجان- ساعت ‏15‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏ بابل ‏
* آلومینیوم اراک - شهرداری تبریز- ساعت ‏15‏- ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
ایرانجوان بوشهر - راه آهن تهران- ساعت ‏15:15‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏
نفت مسجد سلیمان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏15:15‏ ‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان

هفته بیست و نهم
پنجشنبه 9 فروردین 97‏
راه آهن تهران - خونه به خونه ‏مازندران- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
آینده سازان برق جدید شیراز - مس ‏رفسنجان- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز – صبای قم- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان- نفت مسجد سلیمان- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان
نساجی مازندران - بادران تهران- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
گل گهر سیرجان - آلومینیوم اراک- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان
ملوان بندرانزلی - فجر سپاسی شیراز- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
* شهرداری تبریز - ایرانجوان بوشه- ساعت ر ‏16‏‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر - ماشین سازی تبریز- ساعت ‏16:30‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته سی ام
چهارشنبه15 فروردین 97‏
بادران تهران - مس رفسنجان - ساعت ‏16:15‏-ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
صبای قم – نساجی مازندران- ساعت ‏16:15‏ ‏-ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
ماشین سازی تبریز - مس کرمان- ساعت ‏16:15‏ ‏-ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
گل گهر سیرجان - ملوان بندرانزلی- ساعت ‏16:15‏ ‏-ورزشگاه اختصاصی سیرجان
فجر سپاسی شیراز - اکسین البرز- ساعت ‏16:15‏-ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
آلومینیوم اراک - راه آهن تهران- ساعت ‏16:15‏-ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
* خونه به خونه مازندران - شهرداری ‏تبریز- ساعت ‏16:15‏ ‏-ورزشگاه هفتم تیر ‏ بابل ‏
ایرانجوان بوشهر- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏16:30‏ ‏-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏
نفت مسجد سلیمان - آینده سازان برق جدید ‏شیراز ‏- ساعت ‏16:45‏ -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته سی و یکم
سه ‏شنبه21 فروردین 97‏
اکسین البرز- نفت مسجد سلیمان - ساعت ‎16:30‎‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
ملوان بندرانزلی - خونه به خونه ‏مازندران- ساعت ‎16:30‎‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
نساجی مازندران - ماشین سازی تبریز- ساعت ‎16:30‎ ‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس رفسنجان - صبای قم- ساعت ‎16:30‎‏- ورزشگاه شهدا ‏ رفسنجان
* شهرداری تبریز - فجر سپاسی شیراز- ساعت ‎16:30‎‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
راه آهن تهران - گل گهر سیرجان- ساعت ‎16:30‎‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
آینده سازان برق جدید شیراز - ایرانجوان ‏بوشهر- ساعت ‎16:30‎ ‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
شهرداری ماهشهر - آلومینیوم اراک- ساعت ‎17‎‏ - ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته سی و دوم
سه شنبه28 فروردین 97‏
ماشین سازی تبریز - مس رفسنجان- ساعت ‏17‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه سی و ‏دوم شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
فجر سپاسی شیراز - مس کرمان- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه سی و ‏دوم شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر - اکسین البرز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏
آلومینیوم اراک - آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت‏- ورزشگاه سی و ‏دوم امام خمینی ‏ اراک ‏
* گل گهر سیرجان - شهرداری تبریز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه اختصاصی سیرجان
بادران تهران - صبای قم- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
ملوان بندرانزلی - راه آهن تهران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏ بابل ‏

هفته سی و سوم
سه شنبه 4 اردیبهشت 97‏
شهرداری ماهشهر - ملوان بندرانزلی ‏- ساعت ‏17‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏
آینده سازان برق جدید شیراز - گل گهر ‏سیرجان- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز - خونه به خونه مازندران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان - آلومینیوم اراک- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان
نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
صبای قم - ماشین سازی تبریز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم
* شهرداری تبریز - راه آهن تهران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏ تبریز ‏
مس رفسنجان - ایرانجوان بوشهر- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهدا ‏ رفسنجان
بادران تهران- نفت مسجد سلیمان - ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه کارگران تهران ‏

هفته سی و چهارم
دوشنبه 10 اردیبهشت 97‏
ماشین سازی تبریز - بادران تهران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
نفت مسجد سلیمان - مس رفسنجان- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان
فجر سپاسی شیراز - صبای قم- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر - مس کرمان- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏
آلومینیوم اراک - اکسین البرز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
خونه به خونه مازندران - آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏ بابل ‏
راه آهن تهران - نساجی مازندران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه راه آهن ‏‏(اکباتان) ‏ تهران ‏
* ملوان بندرانزلی - شهرداری تبریز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏17‏- ورزشگاه اختصاصی سیرجان


آخرین اخبار این دسته

خبر بعدی

خبر قبلی