باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری تبریز
نسخه آزمایشی

9

بیتا سلطانپور / 9

پست
دریافت کننده بیرونی (قدرتی زن)
تاریخ تولد
۱۳۸۳/۲/۲۹
محل تولد
تبریز
ملیت
ایران

وزن
0کیلوگرم
قد
0سانتی متر
بیوگرافی: . . . .